Trumpet är ett bleckblåsinstrument som ofta förekommer i olika orkestrar och musikaliska sammanhang. Det finns olika typer och modeller av trumpeter o

Trumpet är ett bleckblåsinstrument som ofta förekommer i olika orkestrar och musikaliska sammanhang. Det finns olika typer och modeller av trumpeter och de kan ha olika antal ventiler och stämningar. Den modernaste typen av trumpet har dock vanligtvis tre ventiler och den är stämd i C eller Bess.

Trumpetens ljudbildning

De flesta vet att man kan skapa olika toner och ljud med hjälp av en trumpet. Dock är det inte många som vet hur det egentligen går till när ljudet skapas. För att skapa ett ljud med trumpeten behöver man blåsa in i den. Detta gör man genom att man sätter sina läppar mot munstycket och sedan blåser man så att ens läppar vibrerar. Det är musklerna i läpparna, tungan och hastigheten på luftströmmen som kontrollerar vilken höjd tonen får.

Genom att endast blåsa in i trumpeten kan man skapa och få fram alla så kallade naturtoner. Man behöver inte använda trumpetens ventilationer för att få fram dessa. Vill man dock få fram andra toner som ligger mellan naturtonerna måste man använda sig av ventilationerna för att förändra längden på luftpelaren som finns inuti instrumentet. Genom att använda sig av ventilationerna kopplar man således in en eller flera extra rörslingor.