En flöjt är ett instrument som funnits länge och som många i bland annat Sverige kan spela. Flöjten klassificeras som ett blåsinstrument och det finns

En flöjt är ett instrument som funnits länge och som många i bland annat Sverige kan spela. Flöjten klassificeras som ett blåsinstrument och det finns två olika huvudtyper av flöjter. Dessa två huvudtyper är spaltflöjt, som exempelvis kan vara en blockflöjt, och kantflöjt, som exempelvis kan vara en tvärflöjt.

Flöjtens bakgrund och betydelse

Flöjten är ett av de äldsta instrumenten som fortfarande aktivt används av människan. Man har hittat en flöjt som man tror är mellan 30 000 och 37 000 år gammal. Denna flöjt hittades i Alperna och den är gjord av mammutben.

Precis som många andra instrument har flöjten länge haft en symbolisk betydelse i människans liv. I många sammanhang förknippas flöjten med magi och i många kulturer används flöjten i olika ritualer och danser. Flöjten förekommer även i många sagor och myter som är kopplade till herdekulturer. Flöjten har en stor betydelse i en kultur från den grekiska antiken, Pan-kult, och i den indiska kulten som kretsar kring Krishna.

Det finns olika typer av flöjter och de kan ha olika utseende. Den vanligaste flöjten, som även är den enklaste formen av flöjt, är endast ett rör med hål i där man blåser in luft i öppningen.