Ett annat instrument som kommit att bli mycket känt världen över är pianot. Piano tillhör kategorin klaverinstrument och är en vidareutveckling av det

Ett annat instrument som kommit att bli mycket känt världen över är pianot. Piano tillhör kategorin klaverinstrument och är en vidareutveckling av det som kallas för hackbrädet och till viss del även av cembalon. Pianot har vunnit många personers hjärtan och det finns även en del personer som använder sig av ett piano i sin inredning, detta trots att de inte kan spela på det. Anledningen till detta är att många pianon har ett väldigt fint utseende och utseendet kan skilja sig åt väldigt mycket mellan olika modeller.

Pianots utformning

Många instrument inom klaverinstrument kategorin liknar varandra, därför är det lätt att missta sig när man ser de olika instrumenten. Ett piano och en cembalo är relativt lika varandra, vilket gör att många har svårt att urskilja om det är ett piano eller en cembalo. Den enda riktigt stora skillnaden mellan de två är att pianots ton åstadkoms genom att en hammare slår på strängen. På cembalon åstadkoms inte tonen på samma sätt utan den skapas genom en knäppning på strängen.

Ett piano har en mycket avancerad anslagsmekanism. Detta innebär att om man trycker ner en pianotangent på ett vanligt hemmapiano så rör sig omkring 31 olika delar. Detta gör att man både kan spela svaga och starka toner på ett piano.

Pianots historia

Det första pinot konstruerades i Florens. Det var en cembalobyggare som uppfann en spelmekanik där han använde sig av en läderhammare. Denna läderhammare slog på strängen när han tryckte ner en tangent. Genom att han slog på tangenterna med olika kraft kunde han påverka tonstyrkan. Skillnaden på pianot mot de tidigare cembalon som han byggt var att han kunde spela både starkt och svagt.

Pianot blev ett populärt instrument för personer som var intresserade av klassisk musik och kompositören Johann Sebastian Bach visade tidigt stort intresse för den nya uppfinningen. Hans kändaste och mest berömda verk skrev han för just pianot.

Pianot var från början ett populärt instrument för personerna som var aktiva inom musikbranschen. Det var till en början inte lika populärt bland privatpersoner, utan det var först under 1800-talet som det blev allt mer populärt att spela piano som privatperson. Därför började det även skapas mindre, enklare pianostycken som gjorde det möjligt för folk att lära sig att spela piano.